Kaišiadorių socialinių paslaugų centras


Vytauto Didžiojo 44 B,
LT-56119 Kaišiadorys
tel. 8(346) 60013,
El. paštas: e.paslaugucentras@kaisiadorys.lt
paslaugu.centras@kaisiadorys.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaišiadorių socialinių paslaugų centras skelbia viešą aukcioną automobiliams parduoti:
1.“Wolksvagen Transporter“,valst.Nr. YKK 226, gamybos metai 1996, pradinė pardavimo
kaina 400 €.
2.“Ford Transit“, valst. Nr.OKK 523, gamybos metai 1998, pradinė pardavimo kaina 600 €.
Aukcionas vyks 2017 m. gegužės 18 d. 10 val. Dalyvių registracija vyks gegužės 15-17 die-
nomis nuo 10 val. iki 15 val. adresu Vytauto Didžiojo 44B (303 kab.), Kaišiadorys.
Turto apžiūra vyks 2017 m gegužės 15 – 17 dienomis nuo 10 val. iki 15 val.
Atsakingas asmuo yra Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams Zigmas Piliponis, tel. 8 686 67235.
Aukcijonui neįvykus, sekantis aukcionas vyks 2017 m gegužės 25 d. 10 val.
Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 proc. pradinės pardavimo kainos.

L.e.direktoriaus pareigas Beatričė Bernotienė